/ 2 نظر / 5 بازدید
فاطیما

میان تو و تنهایی تنهایی را انتخاب می کنم و بدون آنکه بفهمی تماشایت می کنم گلدان می شوم روی طاقچه، شب و روز در من نور بریزی یا تنها پنجره ی اتاق می شوم هر صبح موهایم را از صورتم کنار بزنی شب می شوم در من فکر کنی به رویاهای دور به رویاهای نزدیک یا تنگ پر از شراب که لبهایت را روی لب هایم بگذاری من را بنوشی این روزها مدام تنهایی را انتخاب می کنم و بدون آنکه بفهمی دست هایت را می گیرم .. سلام عزیزم...ممنونم از دعوتت بسیار زیبا بود.....[گل]

فاطمه

این از کی بود؟