گندم زار من وتو

 

 

چایت را بنوش

   

نگران فردا نباش

   

از گندمزار من و تو

   

مشتی کاه میماند

 

برای بادها

 

 

 

  

/ 8 نظر / 8 بازدید
دعادست

بسیار زیبا.. ممنون

فاطیما

سلام عزیزم ممنونم از حضورت و بی کران محبتت حتماا باعث افتخاره...وب زیبایی داری منو با عنوان جاده احساس لینک کن و بعد بیا بگو با چه عنوانی با افتخار لینکت کنم[قلب] مراقب دلت باش[گل]

فاطیما

گونه هایت خیس اســـت . . . باز با این رفیق نابابـــــت . . نامش چه بود ؟ ؟ ؟ هان !!! باران . . . باز با "باران " قدم زدی ؟ هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . . همدم خوبی نیست برای درد ها . . . فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میكنــــــد

فاطیما

عشق مانند عابری است ک گاه خود را ب کوری میزند تاتوازخیابان عبورش دهی بی آنکه بدانی عبورت داد

فاطیما

پشیمونـی بــرای کارهـایـی کـه کـردی ، بـه مـرور از بین میـره...! امـا پشیمونیـه کـارهـایـی کـه نـکردی ، تـا آخر عمـــر عـذابت میـده...!

فاطیما

دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √ غــــم . . . ؟ حــاضــر√ درد . . . ؟ حــاضــر √ دوری . . . ؟ حــاضــر √ عــشــق . . . ؟ بـــــــــلندتر میخـــــــــوانم عــشــق . . . ؟ باز هم نیامـــــده؟؟؟ ... غیبت هایش ازحد مجاز چندیســـــت که گذشته ، اخراجش میکنـــــــــــــم!

فاطیما

سلام عزیزم جاده احساس با " تولدی سرد" (روز تولدم) به روز شد منتظر رقص ِ احساس در جشن تنهایی ام هستم هر چی آرزوی ِ خوب ِ مال تو..............[گل]