ماه من غصه چرا؟؟؟

ماه من غصه چرا؟؟؟
آسمان را بنگر

که هنوز

بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست، گرم...
و آبی و پر از مهر به ما می خندد
یا زمینی را که
دلش از سردی شبهای خزان
نه شکست و نه گرفت
بلکه از عاطفه لبریز شد و
نفسی از سر امید کشید
و در آغاز بهار
دشتی از یاس سپید
زیر پاهامان ریخت
تا بگوید که هنوز
پر امنیت احساس خداست
ماه من غصه چرا؟؟
تو مرا داری و من هر شب و روز
آرزویم همه خوشبختی توست
ماه من
 دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن
کار آنهایی نیست
 که خدا را دارند
ماه من
 غم و اندوه اگر هم روزی
مثل باران بارید
یا دل شیشه ای ات
از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست
با نگاهت به خدا
چتر شادی وا کن
و بگو با دل خود
که خدا هست خدا هست هنوز
او همانیست که در تارترین لحظه شب
راه نورانی امید نشانم می داد
او همانیست که هر لحظه دلش میخواهد
همه زندگی ام
غرق شادی باشد
ماه من...
غصه اگر هست بگو تا باشد
معنی خوشبختی
بودن اندوه است
اینهمه غصه و غم
 اینهمه شادی و شور
چه بخواهی و چه نه
میوه یک باغند
همه را با هم و با عشق بچین، ولی از یاد مبر
پشت هر کوه بلند
سبزه زاری است پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند
که خدا هست
خدا هست
خدا هست هنوز
/ 3 نظر / 6 بازدید

خیلی خیلی قشنگ بود من هم در پاسخ به این نوشته زیبای شما یک شعر قشنگ با هنر نمایی استاد معین رو براتون می فرستم دو تا چشمام همه جا دنبال تو مي گرده با نبودنت دلم با غصه ها سر كرده شب و روز در پي تو من همه جا رو گشتم يكي گفت غصه نخور اون داره بر مي گرده زندگي با عشق تو رنگ ديگه داشت برام رفتي و بدون تو تلخ شده روز و شبام دل من با هيچ كسي نمي تو نست خو بگيره شب و روز منتظر و چشم به رات مونده نگام كسي مثل تو نشد كسي مثل تو نبود همش از خدا مي خوام كه بيايي زود زود كاش كه مي شد دوباره باز هم و پيدا بكنيم سفره عشق مونو با هم ديگه وا بكنيم كاش تو اين شهر غريب صداي آشنا بياد دل من هواتو كرده فقط هم تو رو مي خواد كسي مثل تو نشد كسي مثل تو نبود همش از خدا مي خوام كه بيايي زود زود [لبخند][لبخند]

دعادست

سلام خوبي؟

ياسمن

سلام يه سايتي اومده که ميتوني بدون اينکه پولي خرج کني، ازش درآمد کسب کني اگه خواستي روي لينک کليک کن http://paidtologin.blogsky.com/